• Wydane przez Witolda Gadowskiego

Jak dotąd wydaliśmy 

Szlag trafił, Boży pył- autorstwo Witold Gadowski

Szara- Tomasz Krzyżanowski.

Więcej informacji wkrótce.