• Regulamin kart podarunkowych

Regulamin kart podarunkowych

1. Definicje

Wydawcą kart podarunkowych https://sklep.gadowskiksiegarnia.pl/ jest firma Witold Gadowski "Think Force" ul. Kobierzyńska 120/32 30-382 Kraków, NIP 9441050718, REGON 122422761.

SŁOWNICZEK:

Karta podarunkowa – nośnik elektronicznego bonu towarowego wydawanego na okaziciela. Uprawnia on Użytkownika do dokonywania zakupów w sklepie internetowym https://sklep.gadowskiksiegarnia.pl/. Karty podarunkowe mają nominały wynoszące odpowiednio: 50 zł, 100 zł, 200 zł, 350 zł, 500 zł.

Sklep internetowy – elektroniczna platformy wydawcy (strona internetowa sklep.gadowskiksiegarnia.pl), za której pośrednictwem Nabywca kupuje Produkty z oferty sklepu.

Nabywca – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która na rzecz Wydawcy dokonuje przekazania środków pieniężnych (gotówką, kartą, przelewem bankowym lub poprzez system szybkich płatności online) w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy kartę podarunkową.

Użytkownik – osoba dysponująca kartą podarunkową Towary, Produkty – asortyment oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym sklep.gadowskiksiegarnia.pl

Aktywacja – aktywacja karty podarunkowej dokonywana jest w chwili zakupu bonu przez Nabywcę.


2. Warunki ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania kart podarunkowej.
2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania karty podarunkowej, a następnie przyjmowania go do realizacji w sklepie internetowym sklep.gadowskiksiegarnia.pl.
3. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani kartą płatniczą.
4. Termin ważności karty podarunkowej wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu.
5. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy. Dotyczy to również sytuacji, kiedy karta podarunkowa nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
6. Po wydaniu karty podarunkowej Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jej utratę.
7. Realizacja karty podarunkowej będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w jej posiadanie w sposób nieuprawniony.


3. Korzystanie z karty podarunkowej.


1. Karta podarunkowa upoważnia do jednorazowej transakcji z jej użyciem.
2. Karta podarunkowa wysyłana jest na podany przez Nabywcę adres e-mail Nabywcy w wiadomości zawierającej plik z kodem.
3. Płatność kartą podarunkową następuje poprzez wpisanie kodu z karty podarunkowej w polu „Kod rabatowy” podczas składania zamówienia drogą elektroniczną w sklepie internetowym https://sklep.gadowskiksiegarnia.pl/.
4. W przypadku gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż nominał karty podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania dopłaty różnicy ceny na rzecz Wydawcy. Dopłaty dokonać można kartą płatniczą, przelewem bankowym, szybkimi płatnościami online lub inną formą płatności akceptowaną w sklepie internetowym sklep.gadowskiksiegarnia.pl.
5. W przypadku gdy cena Towaru nabywanego za pomocą karty podarunkowej będzie niższa niż nominał karty podarunkowej, Wydawca nie wydaje różnicy.
6. Wydawca może odmówić realizacji karty podarunkowej w przypadku upływu jego terminu ważności.
7. Przy zakupie karty podarunkowej nie są uwzględniane żadne rabaty, w tym takie, które mogłyby przysługiwać Użytkownikowi zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego.


4. Postanowienia końcowe


1. Regulamin karty podarunkowej dostępny jest na stronie internetowej Wydawcy.
2. Reklamacje dotyczące karty podarunkowej, wad zakupionych Towarów lub związane z realizacją prawa odstąpienia od umowy, która została zawarta na odległość zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.gadowskiksiegarnia.pl, będą rozpatrywane zgodnie z § 6 i § 7 Regulaminu sklepu internetowego sklep.gadowskiksiegarnia.pl dostępnego na stronie internetowej Wydawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, szczególnie dotyczących nabywania Towarów w sklepie internetowym sklep.gadowskiksiegarnia.pl, stosuje się Regulamin sklepu internetowego sklep.gadowskiksiegarnia.pl dostępny na stronie internetowej Wydawcy.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.07.2023 r.