• Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego


I. Postanowienia Ogólne


1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Księgarnia i Wydawnictwo Gadowski. Sklep dostępny jest pod adresem https://sklep.gadowskiksiegarnia.pl/.
2. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Witold Gadowski Think Force z siedzibą przy ul. Kobierzyńskiej 120/32, 30-382 Kraków, NIP: 9441050718, tel. 666263845, e-mail: ksiegarniawg@gmail.com.
3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia warunków technicznych tj. dostęp do urządzenia z przeglądarką internetową i dostęp do sieci internetowej.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Witold Gadowski Think Force zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego osobom, które nie ukończyły osiemnastego roku życia.


II. Warunki korzystania:


1. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informując o tym Klientów na stronie internetowej.
3. Rejestracja w ramach sklepu internetowego nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć zamówienie bez rejestracji po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu.
4. Rejestracja w sklepie internetowym następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego podanego przy rejestracji. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
5. Witold Gadowski Think Force zastrzega sobie prawo do pozbawienia Klienta możliwości korzystania w części lub całości ze sklepu internetowego jeżeli ten w sposób rażący narusza niniejszy Regulamin.


III. Zamówienia i Umowa


1. Składanie zamówień:
a. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie oraz mailowo.
b. Składając zamówienie, Klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
c. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.gadowskiksiegarnia.pl/ należy wybrać Towary i postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie.
d. Wybór Towarów dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka. Dodanie Towaru do koszyka nie oznacza jego rezerwacji.
e. Do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia Klient ma prawo do edycji wybranych Towarów oraz wprowadzonych danych postępując zgodnie z informacjami i komunikatami zawartymi w sklepie.
f. W celu złożenia zamówienia koniecznie jest podanie przez Klienta niezbędnych danych umożliwiających doręczenie przesyłki

2. Potwierdzenie zamówienia:
a. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawiera między innymi opis wybranych towarów, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
b. Potwierdzenie zamówienia jest wysyłane automatycznie na podany przez Klienta adres e-mail.
c. Umowa uznawana jest za zawartą po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.


3. W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części,
poinformujemy Państwa o tym mailowo lub telefonicznie. W przypadku dokonania przez Państwa przedpłaty dokonamy przelewu zwrotnego w kwocie równej wartości części niezrealizowanego zamówienia.


4. Mają Państwo prawo anulować zamówienie za pomocą zmiany statusu zamówienia na "anulowane" (link do formularza znajduje się w mailu otrzymanym po złożeniu zamówienia), telefonicznie pod numerem 666263845 lub mailowo na adres ksiegarniawg@gmail.com.


IV. Płatności i Dostawa


1. Ceny:
a. Ceny towarów podane w sklepie są cenami brutto.
b. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jednak zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą zmiany.

2. Płatności:
a. Sklep oferuje poniższe formy płatności, dostępne w trakcie składania zamówienia:
- za pośrednictwem serwisu Tpay w tym płatności BLIK
- za pobraniem
- przelew na konto
b. Zamówienia są realizowane po zaksięgowaniu płatności. W przypadku szybkich płatności online oraz zamówieniach pobraniowych zaksięgowanie płatności odbywa się natychmiast, w przypadku tradycyjnego przelewu w czasie do 2 dni roboczych.

3. Dostawa:
a. Koszty dostawy są określane podczas składania zamówienia i wynoszą:
- 12 zł w przypadku dostawy do paczkomatu InPost
- 14 zł w przypadku kurierskiej InPost oraz UPS na terenie Polski
- 17 zł w przypadku wysyłki kurierskiej InPost za pobraniem na terenie Polski
- szczegółowy cennik wysyłki zamówień wysyłanych poza teren kraju na terenie Unii Europejskiej kurierem UPS dostępny jest pod adresem https://sklep.gadowskiksiegarnia.pl/news/n/349/Metody-i-cennik-dostaw. Cennik zależy jest od wagi przesyłki i kraju dostawy.
b. Termin dostawy zależy od dostępności towaru i wybranej formy dostawy.


V. Prawo odstąpienia od Umowy


1. Prawo odstąpienia od umowy
a) Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
b) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Korespondencje pocztowe prosimy wysyłać na adres Jontkowa górka 19/2, 30-224 Kraków. Adres mailowy: ksiegarniawg@gmail.com. Telefon: 666 263 845. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy wysyłanego automatyczne drogą mailową po złożeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
c) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni.


2. Skutki odstąpienia od umowy
a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wszystkie środki w tym koszty dostawy zostaną zwrócone na Państwa konto w terminie do 14 dni od dnia, w którym wpłynęła do nas informacja o odstąpieniu od umowy. Zwrot środków zostanie dokonany w tej samej formie, w której zamówienie zostało pierwotnie opłacone. W przypadku niemożności dokonania zwrotu w tej samej formie lub na Państwa życzenie zwrot zostanie dokonany przelewem tradycyjnym na podane przez Państwa konto bankowe. Nie ponosimy kosztów zwrotu towarów. Nie ponosimy odpowiedzialności za awizowane przesyłki wysyłane za pośrednictwem poczty polskiej.


VI. Reklamacje


1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientowi Towary zgodne z Umową.
2. Reklamacje mogą być składane:
- w formie elektronicznej na adres: ksiegarniawg@gmail.com
- w formie pisemnej na adres: Jontkowa górka 19/2, 30-224 Kraków

Reklamacja zostanie rozpatrzona w takiej formie, w jakiej została ona złożona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

W składanej reklamacji prosimy o:
- podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady
- określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, zwrot środków)


VII. Postanowienia Końcowe


1. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby firmy Witold Gadowski Think Force.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.