• Regulamin

Regulamin Księgarni Internetowej

Regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w księgarni internetowej Witolda Gadowskiego, działającej w ramach firmy Witold Gadowski- Think Force. Księgarnia nosi nazwę Księgarnia Dla Awanturnych Witolda Gadowskiego. Konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zakupu. Przed zakupem należy także zapoznać się z regulaminami zewnętrznego modułu sprzedażowego, na który następuje przekierowanie po kliknięciu na książki znajdujące się na stronie gadowskiksiegarnia.pl w zakładce 'home'

§ 1
Szczegóły dotyczące właściciela księgarni
Właścicielem księgarni internetowej dostępnej pod adresem www.gadowskiksiegarnia.pl jest WITOLD GADOWSKI THINK FORCE z siedzibą przy ul. Kobierzyńskiej 120/32 ,
W poniższym regulaminie księgarnia internetowa prowadzona przez Witold Gadowski Think Force określana jest również jako Księgarnia.
§ 2
Sposób sprzedaży
Księgarnia internetowa Witolda Gadowskiego (Księgarnia Dla Awanturnych) prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem Internetu.
§ 3
Kupno wybranych towarów
Aby zakupić wybrane pozycje należy: - dodać wybrane produkty do koszyka; - podać poprawne dane adresowe dotyczące wysyłki i rachunku; - wybrać
sposób zapłaty oraz formę przesyłki; - wypełnić formularz zamówienia; - zatwierdzić formularz zamówienia.
§ 4
Składanie zamówień
Wysłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Jego przyjęcie do realizacji zaczyna się: - w przypadku
zamówień płatnych przelewem - po wpłynięciu pieniędzy na konto Księgarnii;
§ 5
Czas realizacji zamówienia
Na czas realizacji zamówienia składa się okres przygotowania paczki do wysłania przez Księgarnię (staramy się by wynosił 1-4 dni) oraz czas dostarczenia jej
przez Kuriera(zazwyczaj 1-3 dni robocze).
Termin dostawy może jednak być dłuższy. Maksymalny czas dostawy towaru to 30 dni § 6
Dokonywanie zakupów przez osoby niepełnoletnie
Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, osoby niepełnoletnie mogą to robić tylko za wiedzą i pod nadzorem prawnego opiekuna.
§ 6
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zapewniamy
bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i to, że są one wykorzystywane jedynie do realizacji zamówienia.
§ 7
Przetwarzanie danych i realizacja zamówienia
Wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie
niezbędnym do realizacji zamówienia oraz wyrażają Państwo zgodę na realizację zamówienia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 8
Anulowanie zamówienia
Mogą Państwo anulować zamówienie za pomocą zmiany statusu zamówienia na "anulowane"  - link do formularza znajduje się w mailu przesłanym od Księgarni po złożeniu zamówienia (por. § 16).
§ 9
1)
Warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia jest podanie przez zamawiającego poprawnego adresu do przesyłki,
imienia i nazwiska zamawiającego, numeru telefonu, adresu mailowego
2) Warunkiem realizacji zamówienia jest także wykonanie przelewu na nr konta podany przez Księgarnię z tytułem zawierającym numer zamówienia
w terminie trzech dni roboczych od dokonania zamówienia przez stronę www
podanie w tytule przelewu danych umożliwiających przypisanie płatności do zamówienia (nr zamówienia) jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia
Wpłaty nie posiadające w tytule elementów pozwalających na przypisanie ich do konkretnego zamówienia w księgarni (nr zamówienia) nie będą uznawane za opłacenie towaru
i nie nakładają na Księgarnię obowiązku realizacji jakiegokolwiek zamówienia
Wpłata taka będzie uznana za opłacenie zamówienia po kontakcie emailowym z Księgarnią, w wyniku którego będzie możliwe jednoznaczne przypisanie konkretnego przelewu do konkretnego zamówienia
Brak terminowej wpłaty będzie skutkował anulowaniem zamówienia
Zamówienie może zostać przywrócone po prośbie ze strony Zamawiającego
za zgodą pracowników Księgarni i na zasadach przez nich ustalonych
3)
Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia paczek z przyczyn nie wynikających z błędu leżącego po stronie Księgarni
Księgarnia w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia towaru z następujących przyczyn:

-podania przez klienta niepoprawnych danych (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe itd.)
-brak obecności adresata pod wskazanym adresem
-brak kontaktu z adresatem
4)
Jeżeli problem z dostarczeniem przesyłki wynika z błędów popełnionych przez Zamawiającego
(jak np. błąd w adresie lub nr telefonu)
zamówienie może zostać zrealizowane jedynie po kontakcie ze strony Zamawiającego- jeśli zamawiany towar jest wciąż dostępny do sprzedaży

5)
Jeżeli problem z dostarczeniem przesyłki wynika z działań firmy kurierskiej, Księgarnia ma obowiązek
pomóc Zamawiającemu w realizacji przesyłki jedynie wówczas, gdy zostanie mailowo poinformowana
o zaistnieniu takiego problemu
W sytuacji gdy dostarczenie przesyłki nie powiedzie się, klient ma prawo do reklamacji- drogą mailową pod adres:

ksiegarniawg@gmail.com
Ewentualne zwroty pieniędzy będą zależały od tego, czy brak dostarczenie wynika z zaniedbania klienta (np podanie nieprawidłowych danych do wysyłki) , firmy kurierskiej, czy Księgarni. Oraz od tego, czy towar zostanie zwrócony do Księgarni
6) Księgarnia ma obowiązek dostarczyć książki (poprzez firmę kurierską) pod adres wskazany przez klienta
Księgarnia nie ma obowiązku weryfikowania poprawności adresu podanego przez klienta
obowiązkiem klienta jest podanie poprawnego adresu dla zamówienia na etapie składania zamówienia przez formularz na stronie internetowej (gadowskisklep.mysky-shop.pl/)

§ 10
Koszty i waluta
Ceny towaru podane są w złotych polskich i są cenami brutto. W momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących.
§ 11
Do każdego zamówienia doliczone są koszty wysyłki, zależne od wagi i wybranej formy płatności.
W formularzu zamówienia mogą Państwo wybrać sposób dostawy towaru.

§ 12
Niemożność realizacji zamówienia
W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części,
poinformujemy Państwa o tym e-mailem.
W przypadku dokonania przez Państwa przedpłaty dokonamy przelewu zwrotnego w kwocie równej wartości części niezrealizowanego zamówienia.
§ 13
Formy płatności
Mają Państwo do wyboru następujące formy płatności za zakupiony towar:
- przedpłata na konto Księgarni;
§ 14
Zwrot zakupionych towarów (odstąpienie od umowy zawartej na odległość)
Zgodnie z ustawą, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki mogą Państwo zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyn.
Pełny zwrot pieniędzy za towar uszkodzony po wysłaniu go do klienta nie jest możliwy- zwrot zostanie pomniejszony o kwotę odpowiadającą uszkodzeniu towaru.
Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na podane przez Państwa konto
Klient jest zobowiązany ponieść koszt zwrócenia towaru

adres do odesłania towaru:

Ul. Jontkowa Górka 19/2
Kraków
30-224

Polska

§ 15
Reklamacje
Mogą Państwo reklamować towar wadliwy technicznie lub uszkodzony podczas dostawy.
Prosimy o przesłanie w tej sprawie maila na adres ksiegarniawg@gmail.com
adres do odesłania towaru:

DPD Pickup

ul. Bandtkiego 1
30-129 Kraków

Polska

Towar reklamowany należy odesłać wraz z potwierdzeniem zapłaty za towar. Poniesione przez Państwa koszty,
związane z odesłaniem wadliwego towaru, zwrócimy po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji- wraz z pełnym kosztem jaki ponieśli Państwo za złożone u nas zamówienie ( koszt towaru+ koszt wysyłki)

§ 16
Rozstrzyganie sporów
Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby firmy Witold Gadowski Think Force.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 18
Zmiany regulaminu
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.